صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    
مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیش از35سال سابقه آموزشی، از خرداد ماه سال 1385 به عنوان یک مؤسسه مستقل متعلق به اتاق ایران، با هدف توانمندسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی بخش بازرگانی و جامعه کسب و کار کشور و همچنین فراهم آوردن زمینه مناسب و محیط بالنده برای انجام مطالعات و پژوهشهای لازم به منظور توسعه فنون و شیوه های نوین علمی و عملی رایج در فضای کسب و کار دنیا، با دعوت از مدرسین و محققین برجسته رشته های مدیریت، بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، کامپیوتر، حقوق و زبان های خارجی شروع به فعالیت نموده است.

مؤسسه علاوه بر برگزاری دوره ها،همایشها و کارگاه های آموزشی ویژه فعالان اقتصادی،اقدام به طراحی و اجرای دوره های آموزشی کاربردی کوتاه مدت ویژه صاحبان صنایع، مدیران،کارشناسان ودانش پژوهان جویای کسب و کار،از جمله دوره¬های زیر همراه با صدور گواهینامه معتبر در پایان دوره می¬نماید:
مدیریت¬منابع انسانی، استراتژیهای بازاریابی و مدیریت بازاریابی داخلی و بین المللی، مدیریت فروش تبلیغات¬و¬ارتباط با مشتري، مدیریت هزینه، مدیریت خرید خارجی بیمه و حمل و نقل، سفارشات خارجی و ¬اعتبارات اسنادی و اینکوترمز، مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی، مدیریت خریدو¬تدارکات¬داخلی وکدینگ کالا، مهندسی فروش، تجارت الکترونیکی، اصول مقررات صادرات¬و¬ واردات، قوانین و مقررات گمرکی وترخیص کالا، آشنایی با جنبه های حقوقی و فنون تنظیم قراردادهای بازرگانی بین¬المللی، مسائل حقوقی قراردادهای تجاری و فنون مذاکره، حمل و نقل جاده¬ای بین¬المللی کالا، مسئولین دفاتر مدیران، قوانین کار¬و¬تأمین اجتماعی¬و¬طبقه¬بندی¬مشاغل، مدیریت¬مالی، حسابداری مدیریت، مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری تلفیقی، حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی، تهیه و ارائه صورتهای مالی استانداردهای حسابداری، تهیه صورت مالی نمونه با استفاده ازاستانداردها، صورت جریان وجوه نقد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های حسابداری، اصول برنامه ریزی و بودجه، مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و مهندسی مالی، دوره¬ تکمیلی¬امور¬مالی، دوره عالی حسابداری¬و¬مدیریت¬مالی، استفاده ازنرم افزارهای حسابداری، کاربردEXCEL در حسابداری، کاربرد¬ACCESS¬درحسابداری، حسابداری مالی به¬زبان انگلیسی، حسابداری صنعتی¬و مدیریت مالی به زبان انگلیسی،قانون¬مالیاتهای¬مستقیم، مبانی¬کامپیوتر،ویندوزXP، Word، اینترنت،Excel،Access،Power Point ودوره های زبان انگلیسی مشتمل بر مکالمه بازرگانی،مکاتبه بازرگانی،مکاتبات و مذاکرات وقراردادهای بین المللی،اسناد بانکی (بانکداری) ، محاوره آزاد در سطوح مبتدی، مقدماتی، متوسطه و عالی.