صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی فتوشاپ   گروه تخصصی از دپارتمان کامپیوتر

قیمت:3/312/000

روز و ساعت تشکیل کلاس:چهارشنبه 20الی 17

ساعت:20

 
فایل ضمیمه :