صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی مدیریت و برندینگ   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

هزینه:3/300/000

 روز و ساعت تشکیل کلاس: چهارشنبه 20 الی 17

مدت:20 ساعت


·        اصول و ساختار قراردا ( ساختار قراردادهای کاری، تجاری و حقوق بینالملل ) [ مبتدی ]

·        برندینگ و مدیریت برند

·        مدیریت ( رهبری سازمان )

·        رفتار سازمان

·        مدیریت زمان

·        مدیریت کسب و کار

·        تبلیغات اثربخش و شناخته رسانه

·        حقوق بازرگانی و حقوق بین الملل ( دوره مقدماتی )

·        اصول برگزاری نمایشگاه داخلی و بین الملل

 
فایل ضمیمه :