صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی مدیریت استراتژیک   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/550/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی17

مدت:25 ساعت


·        استراتژی های کاهش هزینه و افزایش کیفیت

·        استراتژی های کاهش و هزینه و مدیریت مالی

·        استراتژی های کاهش هزینه و افزایش بهره وری
 
فایل ضمیمه :