صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی مدیریت تدارکات   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:2/900/000

دوشنبه یا چهارشنبه- 17 الی 20 

مدت:20 ساعت·         مدیریت ادعا

·         اصول و فنون مذاکره و عقدقرارداد

·         مدیریت ضایعات

·         مدیریت نگهداری وتعمیرات

·        مدیریت تدارکات پروژه های EPC

 
فایل ضمیمه :