صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی حقوق کارآفرینی و توسعه کسب و کار   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/312/000

دوشنبه یا چهارشنبه- 17 الی 20

مدت:16 ساعت

·        چگونه قرارداد بنویسیم تا حقوق مان از بین نرود

·        برای کسب و کارمان چگونه شرکتی تاسیس کنیم

·        برای توسعه کسب و کارمان از چه روشی های حقوقی استفاده می کنیم

·        چک چه وقت کیفری می شود

·        چگونه جریمه، دیر کرد و خسارت بگیریم

·        برای مطالبه حق و حقوق مان به کجا مراجعه کنیم

 
فایل ضمیمه :