صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی مدیریت کیفیت   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/312/000

دوشنبه یا چهارشنبه 17 الی 20

مدت:20 ساعت·        هزینه یابی کیفیت

·        iso10006-iso9000  –6SIGMA

·        مجدد فرآیندها – ابزار کنترل کیفیت 

 
فایل ضمیمه :