صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی آشنایی با فرآیند نگهدای و تعمیرات و تکنیک های آن   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/850/000

روز و ساعت تشکیل کلاس:چهارشنبه 20 الی 16

مدت:16 ساعت


·         تاریخچه نگهداری و تعمیرات

·        تعریف نگهداری و تعمیرات

·        ضرورت ایجاد و بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات

·        اهداف اساسی سیستم نگهداری و تعمیرات

·        اصطلاحات معمول در نگهداری و تعمیرات

·        استراتژی های نگهداری و تعمیرات

·        انواع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

·        اجزاء اصلی سیستم نگهداری و تعمیرات و جریان اطلاعات بین اجزاء

·        گام های اصلی پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

·        معرفی سیستم های صتولیدی و اهمیت نگهداری و تعمیرات در آنها

·        نگرش فرآیندی در سیستم نگهداری و تعمیرات

·        نقش و اهمیت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

·        لزوم سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتری CMMS

 
فایل ضمیمه :