صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی مدیریت زمان   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/312/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:12 ساعت


·        استاندارد Project Schedule

·        مدیریت تاخیرات پروژه

·        مدیریت پروژه بر اساس زنجیرهبحرانی CCPM

·        تئوری محدودیت ها

 
فایل ضمیمه :