صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی مدیریت هزینه   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/850/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:15ساعت

·        استاندارد

·        مدیریت ارزش

·        کسب شده EV

·        ارزیابی و امکان سنجی اقتصادی پروژه ها

·        متدولوژیهای کاهش هزینه ها

·        حسابداری مدیریت

·        تعامین منابع مالی پروژه ها .......

 
فایل ضمیمه :