صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی 6 تفکر بارز در مارکتینگ   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان مدیریت
مدت: 24 ساعت

دوشنبه یا چهارشنبه :20-17

هزینه:3/100/000 ریال 
فایل ضمیمه :