صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی اصول و تکنیک برند سازی   گروه بازرگانی و تجارت از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/300/000

روز وساعت تشکیل کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:18 ساعت

·        تاریخچه و مزایای برند سازی

·        تعریف برند و بیان جنبه هایمدیریت برند

·        تبیین فرآیند برند سازی ومدیریت برند با توجه به فرآیند

·        بررسی عناصر برند و نکات مهمدر طراحی آنها

·        ابعاد وروش های خلق برندقدرتمند

·        روش های توسعه و تعمیم برنددر بازارهای داخلی و بین المللی

 
فایل ضمیمه :