لطفا برای ثبت نام در هر یک از کلاس ها ، روی آن کلیک نمایید :
 
دپارتمان مدیریت : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  به کارگیری علوم اعصاب در مدیریت (به کارگیری علوم اعصاب در مدیریت (برای اولین بار در ایران))بیست و پنج میلیون ریال مدیریت

دپارتمان حسابداری : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  حسابداری مالی 1 (دوره آموزشی حسابداری مالی 1)پنج میلیون و یکصد و شصت هزار ریالحسابداری مالی

دپارتمان بازرگانی : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  بسته آموزشی مدیریت بازرگانی - شماره 6- پاییز 99 (بسته آموزشی مدیریت بازرگانی - شماره 6- پاییز99)دو میلیون و پانصد هزار ریال بازرگانی
  حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا- IRU (حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا- ایرو38 )حمل و نقل