• همایش بین المللی حمل و نقل جنوب دریای خزر28 و 29 جولای2015 استانبول
  • نشست آموزشی با عنوان "مدیریت سازمانی" 94/3/3
  • بزرگداشت روز ملی خلیج فارس
  • کنفرانس ملی ' برند پایدار ' با رویکرد مسئولیت بنگاه های اقتصادی94/2/2
  • همکاری شرکت نفت ایرانول، با موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران94/1/18
  • همکاری موسسه آموزشی اتاق ایران با دانشگاه خوارزمی17/12/ 93
  • سمینار آشنایی با مسائل کلیدی حقوقی تجاری در بخش انرژی93/12/12