• برگزاری دومین همایش تعامل دانشگاه و صنعت در کرمان
  • کنفرانس کلینیک کار و مشاوره 12و13 ژانویه در استانبول
  • برگزاری سمینار آموزشی امنیت فناوری اطلاعات و مقابله با هک
  • تفاهم نامه همکاری بین موسسه و دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا
  • دوره تکمیلی و پیشرفته آسیب شناسی کارخانجات تولیدی کوچک و متوسط
  • برگزاری همایش جهت گیری های حقوق تجارت در قرن بیست و یکم
  • برگزاری سمینار استراتژی مدیریت کسب و کار با سخنرانی پرفسور محمد نور بین اسماعیل